Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
22-09-2011Nghị định 29/2011/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành
Ngày 18 tháng 04 năm 2011, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 06 năm 2011
SƠ ĐỒ WEBSITE
Trang chủ
Tin tức
GIỚI THIỆU
THƯ NGỎ
CÔNG TY TNHH KBEC VINA
CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH
DỊCH VỤ
DỊCH VỤ TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI TÓC TIÊN
CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN NHIỆT (HYDRO-TECH)
CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN DẠNG HƠI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP VĨNH CỬU (CÔNG NGHỆ PHẢN ỨNG SINH HỌC NGẦM)
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÔNG PHÁT THẢI NƯỚC RỈ BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN NƯỚC RỈ TRONG BÃI CHÔN LẤP
HỎI ĐÁP
HỎI ĐÁP
Liên hệ