Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
HỎI ĐÁP
HỎI ĐÁP

1. HỎI: Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại là gì?

TRẢ LỜI: Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại là chất phải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp của các khu công nghiệp, chế xuất, làng nghề kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác nhưng không nằm trong Danh Mục Chất Thải Nguy Hại. (Căn cứ Nghị định về Quản lý chất thải rắn, số 59/2007/NĐ-CP, Phụ lục 8)
 

2. HỎI: Những chất thải nguy hại nào có thể được chôn lấp?

TRẢ LỜI:

Danh mục các chất thải nguy hại được phép chôn lấp

Mã số Mã số Basel Mô tả chất thải Giới hạn
A[1170]   Ắc quy thải, pin thải Trừ các loại bảo đảm những đặc tính nhất định để coi là chất thải không nguy hại (theo TCVN 6705:2000)
A[1180]   Thiết bị hay chi tiết điện, điện tử thải chứa những bộ phận như pin, ắc quy thuộc TCVN6706:2000, công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ đèn catôt và thuỷ tinh hoạt hoá khác, tụ điện có PCB hoặc lẫn với các chất thải nguy hại khác có nồng độ thể hiện tính chất đặc trưng nêu trong phụ lục III (1), (2) Công ước Basel  
A[2010]   Chất thải thuỷ tinh từ đèn catôt và thuỷ tinh hoạt hoá khác  
A[2050]   Amiăng thải (bụi và sợi)  
A[3030]   Các chất thải có chứa cấu tạo từ chì hoặc bị lẫn với  các hợp chất chống kích nổ trên cơ sở chì  
A[3050] Y13 Các chất thải từ sản xuất, đóng gói và sử dụng nhựa, mủ, chất hoá dẻo, keo và chất kết dính Không kể các chất liên quan đã nêu trong TCVN 6705:2000
A[3190] Y11 Cặn nhựa thải từ các quá trình tinh chế, chưng cất và xử lý nhiệt phân các vật liệu hữu cơ Không kể bê tông nhựa
A[4060] Y9 Nhũ tương và hỗn hợp dầu /nước và hydrocacbon/nước thải  
A[4080] Y15 Chất thải có tính nổ  
A[4100]   Các chất thải từ các thiết bị kiểm soát ô nhiễm công nghiệp dùng để làm sạch các loại khí thải công nghiệp Không kể các chất nằm trong TCVN 6705:2000
A[4160]   Than hoạt tính đã qua sử dụng Không kể than hoạt tính dùng từ quá trình xử lý nước uống và các quá trình công nghiệp thực phẩm và sản xuất vitamin

 

3. HỎI: KBEC VINA có cung cấp phương tiện vận chuyển rác đến khách hàng?

TRẢ LỜI: Có. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Mr. Hiền - Marketing Director - Mobile: 090.999.4168

 

4. HỎI: Bên nào sẽ chi trả phí vận chuyển rác thải, KBEC VINA hay khách hàng?

TRẢ LỜI: KBEC VINA hoặc khách hàng, tùy thuộc vào thỏa thuận và hợp động

 

5. HỎI: KBEC VINA có Bãi chôn lấp khác bên ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?

TRẢ LỜI: Không

 

6. HỎI: KBEC VINA có cung cấp dịch vụ định danh chất thải (nguy hại hay không nguy hại) cho khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ chôn lấp tại Bãi chôn lấp KBEC Tóc Tiên?

TRẢ LỜI: Không. Khách hàng có thể đăng ký định danh chất thải với các cấp thẩm quyền trước khi sử dụng dịch vụ chôn lấp tại Bãi chôn lấp KBEC Tóc Tiên.

 

7. HỎI: KBEC VINA có đề nghị giảm giá đặc biệt nào đến các khách hàng?

TRẢ LỜI: KBEC VINA sẽ đề nghị giảm giá với các khách hàng có lượng rác lớn khi sử dụng dịch vụ chôn lấp tại Bãi chôn lấp KBEC Tóc Tiên. Chi tiết sẽ được thỏa thuận trực tiếp theo Hợp đồng cụ thể.

 

8. HỎI: Khách hàng sẽ có những lợi ích gì khi ký hợp đồng lâu dài với KBEC VINA?

TRẢ LỜI: Giá tốt và giá không đổi