Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN NHIỆT (HYDRO-TECH)
CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN DẠNG HƠI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP VĨNH CỬU (CÔNG NGHỆ PHẢN ỨNG SINH HỌC NGẦM)
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÔNG PHÁT THẢI NƯỚC RỈ BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN NƯỚC RỈ TRONG BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN NƯỚC RỈ TRONG BÃI CHÔN LẤP

Đây là công nghệ tuần hoàn nước rỉ rác ngay bên trong tầng chôn lấp của bãi giúp kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng nước rỉ rác một cách hiệu quả. Bằng sự tuần hoàn nước rỉ, các phản ứng hóa sinh trong bãi chôn lấp diễn ra nhanh chóng, nước rỉ được làm sạch nhanh chóng hơn, và gia tăng không gian cho bãi chôn lấp nhờ sự ổn định và cố định nhanh chóng. Đồng thởi, công nghệ này cũng góp phần làm giảm giá thành kiểm soát sau khi đóng bãi chôn lấp và giảm rủi ro nguy hại lâu dài.

Ưu điểm

• Chức năng làm sạch nước rỉ bằng cách đẩy nhanh sự phân hủy sinh học;
• Không gian bãi chôn lấp có thể được gia tăng nhờ sự ổn định và cố định nhanh chóng;
• Làm giảm chi phí kiểm soát sau khi đóng bãi chôn lấp và giảm rủi ro nguy hại lâu dài.