Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN NHIỆT (HYDRO-TECH)
CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN DẠNG HƠI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP VĨNH CỬU (CÔNG NGHỆ PHẢN ỨNG SINH HỌC NGẦM)
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÔNG PHÁT THẢI NƯỚC RỈ BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN NƯỚC RỈ TRONG BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÔNG PHÁT THẢI NƯỚC RỈ BÃI CHÔN LẤP

Đạt được bằng sáng chế về tận dụng sự thoát hơi nước của các khối lượng thực vật đặc trưng được gieo trồng để hoàn thiện hệ thống xử lý nước rỉ rác không phát thải. (Giấy phép số :0468999)

 

Công nghệ này làm bay hơi và chuyển hóa nước rỉ từ bãi chôn lấp ra khí quyển bằng cách sử dụng sự chuyển hóa của thực vật thay vì phát thải ra môi trường xung quanh. Nói cách khác, đây là một phương pháp làm bay hơi nước rỉ từ bãi chôn lấp nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của cây trồng trong khu vực canh tác, và là công nghệ thân thiện với môi trường với chi phí thấp cho quá trình xử lý nước rỉ, không gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

Ưu điểm

• Không cần kết nối hệ thống xử lý nước thải với cống thoát nước thông thường của nhà máy: giảm thiểu đầu tư;
• Không cần xử lý bậc cao, bởi khả năng tự làm sạch nước rỉ rác của thực vật nên giá thành xử lý nước sẽ thấp;
• Không xảy ra ô nhiễm khu vực xung quanh bãi chôn lấp, đất và nước ngầm tránh được ô nhiễm nhờ quá trình xử lý nước rỉ rác không phát thải.


 

Ứng dụng

Xây dựng bãi chôn lấp
• Bãi chôn lấp rác sinh hoạt;
• Bãi chôn lấp rác công nghiệp;
• Bãi chôn lấp rác nguy hại.
Cải tạo bãi chôn lấp không hợp vệ sinh
• Xử lý không phát thải nước rỉ bằng cách xây dựng một lớp đất ở phần trên bãi chôn lấp.


 

Hợp tác kỹ thuật

• Bãi chôn lấp KM Green, Wan Ju, Hàn Quốc;
• Bãi chôn lấp Riverland, Oregon, Hoa Kỳ;
• Bãi chôn lấp KM Green, Gumi, Hàn Quốc;
• Bãi chôn lấp Coffin Butte, Oregon, Hoa Kỳ;
• Bãi chôn lấp Charles City Country, Nevada, Hoa Kỳ;
• Bãi chôn lấp hợp vệ sinh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.