Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN NHIỆT (HYDRO-TECH)
CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN DẠNG HƠI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP VĨNH CỬU (CÔNG NGHỆ PHẢN ỨNG SINH HỌC NGẦM)
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÔNG PHÁT THẢI NƯỚC RỈ BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN NƯỚC RỈ TRONG BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN DẠNG HƠI

Công nghệ này làm giảm một lượng chất thải đáng kể và cho phép tái sử dụng chất thải bằng cách đun nóng chất thải bằng hơi và áp suất. Hơi nước được bơm vào chất thải trong một bể áp suất chuyển động quay và được xử lý với một hàm lượng nước từ 50% – 60% ở nhiệt độ 120°C – 150°C trong 30 – 90 phút.

Đặc điểm công nghệ

-    Hiệu quả xử lý cao nhất: trên 60%;
-    Kim loại, sợi, chất dẻo được tách rời và thu hồi ở trạng thái sạch;
-    Chức năng khử và diệt trùng các chất còn lại;
-    Giảm lượng chôn lấp bằng cách phân tách và tái sử dụng chất thải;
-    Nước thải được sủ dụng cho quá trình tạo ra năng lượng nhờ thủy phân kị khí;
-    Việc sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng được tối đa hóa nhờ hệ thống thu hồi nhiệt.


Đơn vị hợp tác kỹ thuật

CH2M HILL – Hoa Kỳ