Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
CÔNG NGHỆ
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN NHIỆT (HYDRO-TECH)
CÔNG NGHỆ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN BẰNG QUÁ TRÌNH HÒA TAN DẠNG HƠI
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST SỬ DỤNG BÃI CHÔN LẤP VĨNH CỬU (CÔNG NGHỆ PHẢN ỨNG SINH HỌC NGẦM)
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÔNG PHÁT THẢI NƯỚC RỈ BÃI CHÔN LẤP
CÔNG NGHỆ TUẦN HOÀN NƯỚC RỈ TRONG BÃI CHÔN LẤP
XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN NHIỆT (HYDRO-TECH)

Công nghệ này phân hủy chất thải hữu cơ như bùn và rác thực phẩm bằng quá trình thủy phân nhiệt, từ đó năng lượng được sinh ra từ việc sử dụng quá trình phân hủy kị khí của dung dịch thủy phân và quá trình đốt chất bã còn lại. công nghệ này được phát triển bởi sự hợp tác với CH2M HILL – Hoa Kỳ.

Đặc điểm công nghệ

-    Vật liệu hữu cơ và chất thải được phân hủy bằng công nghệ thủy phân nhiệt (180°C, 10kg/cm³);
-    Đây là quy trình tiếp sau quy trình trộn cơ học;
-    Tổng lượng chất thải giảm trêm 70% so với lượng nhập vào (tính trên 20% tổng lượng chất thải rắn);
-    Năng lượng được tao ra từ quá trình phân hủy kị khí của dung dịch thủy phân và quá trình đốt chất bã còn lại;
-    Công nghệ này có thể được thiết kế để tạo ra các quy trình phù hợp với các điều kiện của nhà máy xử lý nước thải và có thể sử dụng các hệ thống hiện hữu;
-    Chất thải thực phẩm được xử lý bằng công nghệ này cần được tiền xử lý (phân tách chất gây ô nhiễm và nghiền nhỏ).

 

Các ứng dụng của công nghệ Hydro-tech

-    Ứng dụng cho hệ thống nước thải mới xây dựng và hiện hữu;
-    Sử dụng lại hệ thống truyền thống có sẵn (máy khử nước, bể thủy phân…);
-    Ứng dụng cho các nhà máy xử lý nước thải tùy vào hiện trạng khu vực;
-    Áp dụng cho tất cả các quy trình xử lý chất thải hữu cơ.

Thiết bị thủy phân (Hydrolysis Reactor)

Hydrolysis Reactor là từ ghép của hydro (nước) và lysis (phân hủy). thiết bị thủy phân sẽ phá hủy thành tế bào bằng nhiệt độ cao, hơi nước áp suất lớn làm tan chảy vật liệu dạng gel bám dính tự nhiên gắn kết các tế bào và hợp chất cao phân tử polymer (protein và polysacarit) và và biến đổi polymer thành chất hữu cơ có cấu trúc phân tử nhỏ hơn như đường và amino axít ở nhiệt độ cao để tăng nồng độ của axít  béo bay hơi. Phản ứng này làm gia tăng tỉ lệ trao đổi khí của chất rắn bay hơi, cũng như góp phần làm giảm thể tích tổng và ổn định bùn.