Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
DỊCH VỤ
DỊCH VỤ TẠI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN KHÔNG NGUY HẠI TÓC TIÊN
    TIẾP NHẬN, CHÔN LẤP, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP KHÔNG NGUY HẠI TẠI BCLTÓC TIÊN
         
  • Giới thiệu Bãi chôn lấp Tóc Tiên

Địa điểm:
Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng công suất:
8,7 triệu tấn, trong 38,1 ha (4 giai đoạn)
Công suất giai đoạn 1: 1,3 triệu tấn
Công suất xử lý theo ngày: ~ 2000 tấn/ngày
Đặc điểm:
     - Bãi chôn lấp hợp vệ sinh 2 lớp lót
     - Quy trình không thải nước rỉ

  Các hệ thống chính
- Hệ thống lớp lót
- Hệ thống thu gom và vận chuyển nước ngầm
- Hệ thống thu gom và vận chuyển nước rỉ rác
- Hệ thống xử lý và loại bỏ nước rỉ rác
- Hệ thống kiểm soát nước mưa chảy tràn
- Hệ thống thu khí gas bãi chôn lấp
- Lớp phủ trung gian và lớp phủ đỉnh
- Hệ thống giám sát môi trường
- Bảo dưỡng trước khi đóng bãi và tái sử dụng khu đất
Chất thải áp dụng  

Chất thải rắn là chất thải từ quá trình sản xuất công nghiệp của các khu công nghiệp, chế xuất, làng nghề, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác:

  • Sắt vụn, thép, xỉ  lò luyện, lớp vỏ vụn, xỉ kim loại, bùn thải…
  • Rác thải hữu cơ, bao bì giấy, nhựa; sắt vụn, thép, túi rác, cát bị nhiễm bẩn
  • Gạch vụn, gỗ, bao bì, rác thải điện tử...
  • Da vụn, giả da, cấu kiện điện tử, đồ đồng nát, thép…
  • Các chất thải rắn công nghiệp khác không được phân loại là chất thải nguy hại.
    CÁC DỊCH VỤ KHÁC

- Dịch vụ xử lý chất thải (tiền xử lý và chôn lấp)
- Dịch vụ thu gom vận chuyển
- Dịch vụ nhận dạng chất thải
- Cấp giấy chứng nhận xử lý chất thải đúng cách
- Lập báo cáo xử lý rác thải
- Dịch vụ xử lý rác thải tạm thời hoặc khẩn cấp
- Dịch vụ tư vấn về quản lý và xử lý chất thải