Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
GIỚI THIỆU
THƯ NGỎ
CÔNG TY TNHH KBEC VINA
CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

   CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

 

  Xử lý chất thải tích hợp

- Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt
- Bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp
- Bãi chôn lấp chất thải nguy hại
- Ổn định & Đóng rắn
- Lò đốt chất thải
- Tái sử dụng và tái chế chất thải

  Biến chất thải thành năng lượng

- Thủy phân nhiệt tạo ra năng lượng từ chất thải hữu cơ, bùn, rác thực phẩm
- Biến nhiên liệu rác thải nhựa (RPF) & nhiên liệu dẫn xuất từ rác thải (RDF) thành năng lượng.
- Biến khí gas Bãi chôn lấp thành năng lượng.
- Chuyển thành năng lượng từ việc đốt chất thải.