Trang chủ | Sơ đồ website | [English]
Giới thiệu Dịch vụ Công nghệ Hỏi đáp Liên hệ
Tin tức môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành
Ngày 18 tháng 04 năm 2011, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 06 năm 2011
Xem chi tiết